Samen werken aan een inclusieve toekomst met de social return verplichting!

Social Return Verplichting – Social Return

Social Return Verplichting

De social return verplichting is een belangrijk onderdeel van het beleid voor aanbestedingen en inkoop door overheden. Het houdt in dat bedrijven die een opdracht van de overheid krijgen, verplicht zijn om een bepaald percentage van de werkzaamheden te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze verplichting is bedoeld om kwetsbare groepen in de samenleving meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen, statushouders of jongeren zonder startkwalificatie. Door deze groepen te betrekken bij opdrachten van de overheid, wordt er gewerkt aan sociale inclusie en maatschappelijke participatie.

Het invullen van de social return verplichting kan op verschillende manieren gebeuren. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om mensen uit doelgroepen in dienst te nemen, leer-werktrajecten aan te bieden, stageplekken beschikbaar te stellen of samen te werken met sociale ondernemingen die deze doelgroepen ondersteunen.

Naast het feit dat het voldoen aan de social return verplichting bijdraagt aan een inclusieve samenleving, kan het ook voordelen opleveren voor bedrijven zelf. Het biedt kansen voor diversiteit binnen het personeelsbestand, verhoogt de betrokkenheid van medewerkers en draagt bij aan een positief imago als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Kortom, de social return verplichting is niet alleen een wettelijke verplichting voor bedrijven die opdrachten van de overheid uitvoeren, maar ook een kans om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Ontdek de kracht van sociale inclusie met de social return verplichting!