Zieken en Rolstoelvervoer

In Nederland maken ongeveer 70.000 mensen gebruik van een rolstoel. Een gedeelte daarvan maakt gebruik van een van onze twintig aangepaste rolstoelbussen. Onze aangepaste rolstoelbussen zijn uitgevoerd met airconditioning, verlaagde instap en een volautomatisch lift. Dit om het comfort van de rit zo aangenaam mogelijk te maken.

De chauffeurs hebben ervaring in het vervoer van rolstoelgebruikers en scootmobielen. Van Helvoort Taxi Groep B.V. hanteert de wettelijke richtlijnen met betrekking tot het rolstoelvervoer, namelijk de Code VVR.

Het vervoer van en naar een ziekenhuis, arts of therapeut kan met een verkregen machtiging van uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars vergoeden soms het ziekenvervoer van en naar een ziekenhuis, arts en therapeut. Als u voor deze vergoeding in aanmerking wilt komen, dient u hiervoor vooraf een machtiging aan te vragen bij uw zorgverzekering. Bij geen geldige machtiging geldt het regulieren tarief wat u zelf aan ons moet voldoen.

Als taxibedrijf hebben wij diverse contracten met diverse verzekeraars.

U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding indien u:

  • Blind of slechtziend bent;
  • Rolstoelafhankelijk bent;
  • Nierdialysebehandelingen krijgt;
  • Radiotherapie- of chemotherapiebehandleingen krijgt,
  • Landurig ziek bent of een aandoening heft waarvoor u langdurig aangewezen bent op vervoer.

Uitzonderingen hierop zijn een bezoek aan een orthodontist, chiropractor, acupuncturist, podotherapeut, aan de GGB, het RIAGG en voor het aanmeten en afhalen van een pruik.

Vervoer naar het Spine-Joint center wordt alleen vergoed met schriftelijke toestemming van het ziekenfonds. Op ons kantoor, via deze link en bij ziektekostenverzekeraar kunt u een aanvraagformulier krijgen. Deze dient u samen met een arts in te vullen. U hoeft de eigen bijdrage tegenwoordig niet meer te voldoen aan het taxibedrijf. Tegenwoordig regelt de ziektekostenverzekeraar die met de verzekerde zelf.

In onderstaand filmpje ziet u hoe het zorgvervoer door Van Helvoort Taxi wordt geregeld.